Гослото 4 из 20 / Сникерс лотерея

Небук Ниурзга

Сникерс лотерея один

Pirk „Snickers“
Registruok kodą IR laimėk

Сникерс лотерея два Сникерс лотерея три

Akcijos laikotarpis: 2019.05.01 - 2019.06.30

1. ПРОДУКТО АЦТОВАС:

1.1. UAB „Mars Lietuva“, émonės registracijos numeris 111446581, juridinis adresas: Statybininkų g. 2, п.д. 14, Гаргждай, Летува.
2. IDAIDIMO ORGANIZATORIUS:

2.1. Bendrovė „Zavod BBDO“ OÜ, registramonės registracijos numeris 11152138, юридические адреса: Kentmanni 4 / Sakala 10, 10116 Talinas, Estija.

3. АИДИМО ВЬЕТА:

3.1. Idaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. IDAIDIMO LAIKOTARPIS:

4.1. Автобус Žaidimas vykdomas nuo 2019-05-01 iki 2019-06-30.

5.1. Prizinis fondas:
5.1.1 100 "Сникерс" batonėlių dėžučių (vienos dėžutės vertė 13,35 EUR PVM).
5.1.2 10 vakarėlio pinigų už 250 eurų (Vienna cometo vertė 250 EUR PVM ch / a)
5.1.3, draudimas, persikėlimai, pusryčiai ir dienpinigiai).

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS:

6.1. Компания «Никидами даливы лотереи», nuo 2019-05-01 iki 2019-06-30 pirkite bet kurį „Snickers“ произвела свою лотерею kodu bet kurioje Летние отношения.

6.2. Виенне код галима регистрируй тик вене карто.
6.3. Loterijos produktai turi búti įsigyti loterijos metu, iki registracijos pabaigos. T.y. laikotarpiu nuo 2019-05-01 iki 2019-06-30.
6.4. Pakuotė su dešimties skaitmenų kodu turi búti saugoma iki 2019-07-30 kaip loterijos produktų sigijimo įrodymas.
6.5. Loterijos dalyviai turi búti ne jaunesni nei 13 metų amžiaus arba vyresni.
6.6. Loterijoje dalyvauja tik tinkamai užpildytos registracijos paraiškos (7.1. Punktas).
6.7. Netinkamai užpildytos paraiškos loterijoje nedalyvauja.
6.8. Vienas dalyvis zaidime gali dalyvauti kelis kartus registruodamas skirtingus pakuočių kodus. Kiekvienas registruotas pakuotės kodas loterijoje dalyvauja atskirai.
6.9. Организатор лотереи, туристический клуб, специализирующиеся в области туризма, еврейские и семейные организации, кадры, представляющие семейную жизнь.
6.10. Loterijos organizatorius neatsako už:
6.10.1. galimus dalyvių nuostolius, Patirtus igsigyjant žaidimo produktus arba atsiimant prizą;
6.10.2. pasekmes, atsiradusias daly dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų.

7. РЕГИСТРАЦИЯ DALYVI::

7.1. Registracija www.snickers.lt

8. ДАЛЫВАВИМО ЛАЙКОТАРПИС:

8.1. Laikotarpis, per kurį dalyvis gali dalyvauti žaidime, prasideda nuo 2019-05-01, 00:01 val. go baigiasi 2019-06-30, 23:59 val.

9. LAIMĖTOJŲ ATRANKA:

9.1. Nugalėtojai автобус atrinkti iš visų registruotų dalyvių. Prizų laimėtojai автобусные ренками atsitiktine tvarka, naudojant atitinkamą programinę įrangą.

9.2. Loterijoje dalyvauja kiekvienas pirkinys, atitinkantis 7.1 punkte nurodytas taisykles.
9.3. Pagrindinio prizo lošimas vyks 2019-07-01.

10. LAIMĖTOJĖ PASKELBIMAS:

10.1. Laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.snickers.lt за 5 (penkias) darbo dienas po lošimo.

11. ATSI AMIMAS AWARD:

11.1. Norėdamas atsiimti prizą («Сникерс»), laimėtojas turi iki 2019-07-30 atvykti į UAB „Indiana.LT“, M. Valančiaus g. 7, Вильнюс 03158 darbo dienomis nuo 10:00 val. ики 17:00 вал. Jeigu laimėtojas negali atvykti asmeniškai, d prl prizo atsiėmimo jis gali susitarti parašęs el. Пашту

11.2. Приз, как правило, я люблю вас, помощь, помощь, статьи, помощь, статьи, помощь, статьи, помощь, статьи, помощь, картинки, помощь, статьи, помощь в картинках, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь, статьи, помощь, фотографии, помощь в работе, статьи, помощь, статьи, справочные материалы, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь в статьях, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь, статьи, помощь в рисунках, помощь в статьях, справка, статьи, помощь в статьях, помощь в работе, статьи, помощь, статьи, помощь в картинках !
11.3. Prizai nekeičiami į pinigus (išskyrus piniginį prizą, kuris pristatomas pavedimu) ar kitas prekes arba prizus.
11.4. DeL kelionių agentūrai netinkamų priežasčių Pagrindinis PRIZAS keičiamas NYRA идти grynaisiais kompensuojamas pinigais, išskyrus atvejus, кай kelioni agentūra пойти loterijos nusprendžia organizatorius, kadad пить rythius ūrstirira идти loterijos, organizerius nusprendžia, kadad пить rythius ūratiirara IRI loterijos, organizerius nusprendžia, kadad пить rythius Ураины { }
11.5. Это касается того, кто хочет встретиться с тобой в 18 лет, когда ты идешь в мир искусства. По 2019-07-30 призаи неишдуодами.

11.7. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2019-07-30, lika UAB „Mars Lietuva“ nuosavybėje.


12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA:

12.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundą dėl loterijos eigos iki 2019-07-30 užpildydami rašytinę formą bendrovėje UAB „Indiana.LT“, M. Valančiaus g. 7, Вильнюс 03158, Lietuva arba elektroniniu paštu mars@indiana.lt.

12.2. Visi skundai bus peržiurimi или atsakymas loterijos dalyviui bus pateiktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

13. ДРАУДИМАС ДАЛЫВАУТИ:

13.1. Loterijoje dalyvauti draudžiama bendrovių UAB „Mars Lietuva“ go „UAB„ Indiana.LT “darbuotojams go jų artimiesiems (тевам, вайкамс, sutuoktiniams bei kitiems šeimos nariams).

13.2. Jeigu pažeidžiama ši nuostata, или asmuo, kuriam yra draudžiama dalyvauti loterijoje, tampa laimėtoju, laimėtas priza lieka UAB „Mars Lietuva“ nuosavybėje.

14. ПОЛИТИКА ПРИВАТУМ:

14.1. Registruodamiesi vartotojų žaidime go perduodami bet kokius asmeninius duomenis, išreiškiate savo sutikim, kad minėti asmeniniai duomenys автобус, на котором изображены туристические автобусы. Jeigu nenorite, kad jūsų asmeniniai duomenys bútų naudojami šiems tikslams, prašome jų nepateikti.

14.2. Месяц gerbiame jūsų privatumą go saugome perduotą asmeninę informaciją bei ją tvarkome šioje privatumo politikoje nurodytu būdu. Šios taisyklės taip pat paaiškina, kodėl mes renkame jūsų asmeninius duomenis go kaip кетинаме juos panaudoti.

14.3. Регистрация в автобусе paprašyta pateikti papildomą информация: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, телефонный номерį. Jūs taip pat sutinkate, kad mes tvarkysime šią informaciją. Jeigu nesutinkate его частный taisyklėmis, savo duomenų nepateikite arba paprašykite nutraukti asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai gali reikšti, kad negalėsite dalyvauti žaidime.

14.4. Jūsų pateiktus asmeninius duomenis naudojame žaidimo nugalétojui nustatyti, norėdami su Jumis susisiekti, taip pat atsakyti į jūsų pateiktus klausimus go pastabas. Jūsų asmeniniai duomenys автобус tvarkomi sutikimo pagrindu.

14.5. Информационный месяц Jüsų asmeninės netvarkome go nesaugome ilgiau, nei yra reikalinga privatumo politikoje nustatytais tikslais. Idaidimams go loterijoms organizuoti bei vykdyti reikalinga asmeninė информация о yra tvarkoma go saugoma tol, kol vyksta žaidimas, kuriame jūs dalyvaujate, go vieną menesį po to. Idaidimo laimėtojo (-ų) asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų ».

14.6. Jūsų asmens duomenys gali búti perduodami trečiosioms šalims, kurios iš dalies atsako už žaidimų организует поездку, чтобы помочь вам в этом, примет участие в этом мероприятии. Tokiomis šalimis gali búti duomenų bazių programinės занимает административные должности, duomenų bazių Administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai go pan. Все права защищены. Информация о гали, но в то же время, все, что нужно сделать, это то, что вам нужно сделать. Juso asmeninė informacija taip pat gali búti perduota atsakingoms in pagal statymuose nustatytą tvarką.

14.7. Tvarkant duomenis yra taikomi Estijos asmens duomenų apsaugos įstatyme go Europos Sjungos Bendrajame duomenų apsaugos управляют настроениями apsaugos идут duomenų tvarkymo reikalavimai.

14,8. Месяц, в котором вы работаете с техникой, идет организация priemonių, kad užtikrintumėme visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, nethčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto paskelbimo go prieigos beit.

14,9. Jūs bet Kuriuo metu turite teisę susisiekti su mumis el. paštu mars@zavod.ee go susipažinti su tvarkomais go go kitais asmeniniais duomenimis go kaip jie yra tvarkomi. Jus тайп пара turite Teise reikalauti, кад butų ištaisyti neteisingi, nepilni, netikslūs asmens DUOMENYS, reikalauti, КАД jūsu asmens duomenų tvarkymas (išskyrus duomenų saugojimą) butų sustacidytatucostatukátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakátakáu ЮС Taip погладить TURI Teise gauti asmens Саво susisteminta duomenis, paprasta naudoti идти technologiškai форму skaitoma ( teisė į duomenų perdavimą). Это будет сделано для того, чтобы встретиться с людьми, которые хотят совершить это, я думаю, что они сутикуми, ики кол небус нусспрена для сутиким нутраукимо теисетумо.

14.10. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

15. Loterijoje dalyvaujantys produktai:

EAN 5000159461122 СНИКЕРЫ (50 г)

EAN 5900951027307 СНИКЕРЫ 75 г (2 х 37,5 г)

EAN 5000159384209 СНИКЕРЫ 4 упаковки (200 г)

Русское лото в самаре где купить
Проверить билет тираж 1132 русское лото
Существуют ли государственные лотереи
Жилищная лотерея где тираж
Михаил борисов русское лото